9 września ? Światowy Dzień FAS

      foto: www.niebieskiepudelko.pl

Światowy Dzień FAS (Fetal Alcohol Syndrome) nieprzypadkowo ustanowiony został 9.09. Cyfra 9 jest w tym przypadku symboliczna i wiąże się z okresem ciąży, trwającym 9 miesięcy.

FAS czyli Alkoholowy Zespół Płodowy to zespół umysłowych i fizycznych zaburzeń u dziecka, powstałych na skutek spożywania przez kobietę alkoholu w czasie ciąży. Mogą one ujawniać się jako opóźnienie umysłowe, anomalie rozwojowe, zaburzenia w uczeniu się i zaburzenia psychologiczne.

Ideą ustanowienia Światowego Dnia FAS jest szerzenie świadomości wśród kobiet na temat szkodliwości spożywania alkoholu w ciąży oraz uwrażliwienie ich na poważne konsekwencje dla rozwijającego się w ich łonie dziecka, wynikające z wypicia choćby lampki wina, czy niewielkiej ilości piwa.

Bezpieczna dawka alkoholu w ciąży nie istnieje dlatego tak ważne jest promowanie całkowitej abstynencji w tym okresie. Niestety szacuje się, że w Polsce FAS wykrywane jest rocznie u ok. 900 noworodków, natomiast u dziesięciokrotnie większej liczby dzieci stwierdza się występowanie niektórych jego objawów.

Za pośrednictwem licznych kampanii edukacyjnych przyszłe matki są uświadamiane i przestrzegane przed ryzykiem wystąpienia u ich dzieci trwałych i nieodwracalnych zaburzeń spowodowanych toksynami zawartymi w alkoholu.

Pierwszy Międzynarodowy Dzień FAS odbył się 9 września 1999 roku w Auckland w Nowej Zelandii. Dzięki wolontariuszom idea zaczęła się rozprzestrzeniać i w 2004 roku trafiła także do Polski.

Źródło:

pulsmedycyny.pl/swiatowy-dzien-fas-969858

fas.edu.pl/edukacja

rynekzdrowia.pl/Serwis-Ginekologia-i-poloznictwo