8 września ? Światowy Dzień Fizjoterapii

foto: www.kif.info.pl

Jak co roku, 8 września, fizjoterapeuci na całym świecie obchodzą swoje święto. Światowy Dzień Fizjoterapii powstał w 1996 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Światowej Fizjoterapii (World Physiotherapy), aby podkreślić znaczenie tej dziedziny medycyny oraz promować ją na arenie międzynarodowej. Fizjoterapia jest integralną częścią nauk medycznych, a fizjoterapeuci jednym z młodszych zawodów medycznych – w Polsce trzecim pod względem liczebności, zaraz po lekarzach i pielęgniarkach.

W tym dniu warto zwrócić szczególną uwagę na rolę fizjoterapeutów w leczeniu pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu i chorób wewnętrznych oraz docenić ich wymagającą wielu wysiłków pracę. Fizjoterapeuci zajmują się pacjentami z zaburzeniami układu nerwowo-mięśniowego, mięśniowo-szkieletowego, sercowo-naczyniowego i oddechowego. W obliczu rozpowszechniania się schorzeń o podłożu neurologicznym, ale również kardiologicznym, ich rola w procesie powrotu pacjenta do zdrowia jest nieoceniona.

W tym roku tematem Dnia Fizjoterapii jest promocja pracy fizjoterapeutów w kontekście walki z COVID-19. Szczególnie podkreślany jest tu udział fizjoterapeutów zarówno w szpitalnym leczeniu pacjentów, na oddziałach intensywnej terapii, jak i w długoterminowym procesie powrotu pacjenta do sprawności i codziennego funkcjonowania.

Z okazji Światowego Dnia Fizjoterapii wszystkim Fizjoterapeutom życzymy dużo satysfakcji z wykonywanej pracy, pokładów pozytywnej energii oraz sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Źródło:

kif.info.pl/swiatowy-dzien-fizjoterapii-8-wrzesnia-2020/

x- rehab.pl/swiatowy-dzien-fizjoterapii-2020-covid/