Agnieszka Wójcikowska nową Pielęgniarką Oddziałową Oddziału Reumatologicznego

17. stycznia 2020 roku odbyło się  posiedzenie komisji konkursowej powołanej w celu wyboru kandydata na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Reumatologicznego z Pododdziałem Rehabilitacyjnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy. Podczas posiedzenia członkowie komisji zapoznali się z ofertami złożonymi w ramach postępowania konkursowego oraz wysłuchali kandydatów.

Po przeprowadzeniu rozmów z kandydatkami i kandydatami, którzy złożyli oferty w ramach postępowania konkursowego Komisja rekomendowała na stanowisko Agnieszkę Wójcikowską.

Agnieszka Wójcikowska od ponad 11 lat jest pielęgniarką świdnickiego szpitala. Przez większość tego czasu świadczyła usługi w Oddziale Reumatologicznym. Jest magistrem pedagogiki spec. pedagogika pracy, posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki oraz jest w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa internistycznego. Nowa pielęgniarka oddziałowa zastąpiła na stanowisku Helenę Szczepaniak, która funkcję pełniła nieprzerwanie od 2001 roku, a w świdnickim szpitalu pracuje od 1981 roku.

Nowej Pielęgniarce Oddziałowej życzymy powodzenia i wielu sukcesów w realizacji nowego wyzwania zawodowego. Jednocześnie pragniemy serdecznie podziękować pani Helenie za wieloletnie zaangażowanie w pracę na rzecz świdnickiego szpitala, ogromny wysiłek, wytrwałość i poświęcenie oraz wkład w jego rozwój.