Gratulacje

Dziś na ręce Pana Dyrektora SP ZOZ w Świdnicy wpłynęły Serdeczne Gratulacje od Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dla Naszej placówki za wyróżnienie jakie Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy otrzymał w rankingu Szpitali w 2019 roku. Gratulacje i Podziękowania skierowane zostały dla Wszystkich pracowników, którzy swoją pracą przyczynili się do tego wyróżnienia.

**************