Akredytacja dla SOR-u

 Przekonanie o konieczności świadczenia wysokiej jakości usług towarzyszy Szpitalnemu Oddziałowi Ratunkowemu RSS „Latawiec” od początku jego powstania. Przypominamy, że wcześniej SOR funkcjonował jako Izba Przyjęć.

SOR otrzymał akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia potwierdzającą spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Dnia 7 sierpnia 2012 roku na ręce p.o. Dyrektora Grzegorza Kloca i Naczelnej Pielęgniarki Małgorzaty Tomskiej wpłynął Certyfikat Akredytacyjny.