Aktywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że Powiat Świdnicki przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, którego celem głównym jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Realizatorem programu jest tutejsze PCPR.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: w trybie ciągłym, do 30 września 2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ul. Wałbrzyska 15, parter pok. 9 tel. 74 851 50 21  BEZPŁATNIE 74 851 50 21

Program obejmuje obszary wsparcia:

1. obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
2. obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
3. obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
4. obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
5. obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
6. obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
7. obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B: w szczególności kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B, oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem w okresie trwania kursu oraz dojazdem, obejmujących koszty przyjazdu na kurs i powrotu z kursu,
8. obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu.

Więcej
http://www.pcpr.swidnica.pl/pcpr-aktywny.php