Badania w kierunku wirusa SARS-CoV-2

W Laboratorium Diagnostycznym SPZOZ w Świdnicy, wykonywane są następujące rodzaje badań w kierunku obecności wirusa SARS CoV-2:

1. TESTY  ANTYGENOWE (kasetkowe ABBOTT –  15 minut – wynik dostępny w tym samym dniu w godz. 13.00 – 17.00) wykonywane przez Laboratorium Diagnostyczne  SPZOZ w Świdnicy, w budynku laboratorium po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu siętel.  (74)  851 71 25, tel.  (74)  851 71 26, tel.  (74)  851 73 13.

Koszt badania  – 100,00 PLN (wynik dostępny w tym samym dniu w godz. 13.00 – 17.00)

Na życzenie pacjenta wydajemy tłumaczenie wyniku badania w języku angielskim:

Koszt tłumaczenia wyniku w j. angielskim – 60,00 PLN

2. TESTY  MOLEKULARNE ? PCR wykonywane przez Laboratorium Diagnostyczne  SPZOZ w Świdnicy, w budynku laboratorium po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się – tel.  (74)  851 71 25, tel.  (74)  851 71 26, tel.  (74)  851 73 13

Koszt badania ? 320,00 PLN (wynik dostępny w następnym dniu)

Koszt badania ? 420,00 PLN (wynik dostępny w tym samym dniu w godz. 16.00 a 18.00)

Na życzenie pacjenta wydajemy tłumaczenie wyniku badania w języku angielskim:

Koszt tłumaczenia wyniku w j. angielskim – 60,00 PLN

________

Opłaty za badania dokonuje się w budynku Laboratorium Diagnostycznego SPZOZ w Świdnicy.

________

UWAGA:

W celu wykonania badania, również przez obcokrajowców, niezbędne jest podanie polskiego numeru telefonu (może to być numer telefonu miejsca pobytu, np. hotelu lub osoby, u której pacjent się zatrzymał) oraz adresu pobytu w Polsce.  

Wyniki wszystkich testów zostają wprowadzone do systemu internetowego EWP (Ewidencja Wjazdu do Polski), w którym dostępne są informacje (Policja, ZUS, Sanepid, Służby Celne itp.) o objęciu Osoby kwarantanną (w przypadku pozytywnego wyniku testu).
Brak wyżej wymienionych danych (polski numer telefonu oraz adres pobytu w Polsce)  uniemożliwia wprowadzenie pacjenta do EWP, a tym samym wykonanie badania. 

_______

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BADAŃ!!

? Test genetyczny RT-PCR w diagnostyce koronawirusa

Testy RT ? real time PCR są najdokładniejszą metodą określania, czy Pacjent jest zakażony wirusem SARS-CoV-2. Badanie polega na izolacji materiału genetycznego z dostarczonej próbki (wymaz z nosogardzieli), który następnie jest powielany i poddawany analizie laboratoryjnej. Tego typu badania charakteryzują się czułością na poziomie 99%.

Testy dają najdokładniejsze wyniki między 7 a 14 dniem od kontaktu z wirusem SARS-CoV-2. Po siedmiu dniach od pojawienia się pierwszych objawów ? wraz ze spadkiem cząsteczek koronawirusa w drogach oddechowych ? precyzja testów PCR maleje.

Test RT ? PCR (inaczej pełny) wykrywa dwie sekwencje genetyczne wirusa w trakcie aktywnej infekcji COVID-19.

Wynik dodatni testu PCR świadczy o obecności materiału genetycznego SARS-CoV-2. Wirusowy RNA może utrzymywać się w drogach oddechowych do 6 tygodni, ale nie jest to jednoznaczne z zakaźnością, która zależy od fazy zakażenia.
Wynik wątpliwy (nierozstrzygnięty) testu PCR nie wyklucza ani nie potwierdza zakażenia, w takim przypadku zaleca się powtórzenie badania po upływie 24 godz.

? Test antygenowy w diagnostyce koronawirusa

Test antygenowy wykrywa antygeny wirusa, czyli struktury rozpoznawane przez organizm jako obce. Pobudzają one układ odpornościowy do działania (wynik jednoznacznie wykaże czy badana osoba jest w trakcie aktywnej infekcji COVID-19). Jest to test immunochromatograficzny, który wykorzystuje wysoce czułe przeciwciała monoklonalne do wykrywania białka nukleokapsydowego SARS -Co-V-2.

Testy antygenowe dają wyniki dodatnie w okresie, gdy ilość wirusa w drogach oddechowych jest największa, czyli zazwyczaj 1-3 dni przed wystąpieniem objawów do 5-7 dni po wystąpieniu objawów. Testy antygenowe charakteryzują się niższą czułością niż testy PCR, ale wysoką swoistością. Oznacza to, że wyniki dodatnie z bardzo wysokim prawdopodobieństwem wskazują na aktywną infekcję SARS-CoV-2, ale wynik ujemny nie daje całkowitej pewności wykluczenia aktywnej choroby.