22 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ziemi

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Jest to wyjątkowe święto, które ma na celu uświadamianie obywateli oraz polityków na całym świecie, jak ważne jest dbanie o naszą planetę. Pierwsze obchody święta odbyły się w 1970 roku, kiedy to 20 milionów Amerykanów wyszło na ulice, protestując przeciwko degradacji środowiska.
Dzień Ziemi to również doskonała okazja do organizowania różnego rodzaju wydarzeń promujących ekologię, w tym akcje zbierania śmieci oraz sadzenia drzew. Jest to również szansa na poprawę świadomości dotyczącej efektów niszczenia środowiska naturalnego, do których zaliczyć można zanieczyszczenie powietrza, wody, czy globalne ocieplenie.

Niestety faktem jest, że rozwój nauki, techniki i przemysłu oprócz oczywistych i wymiernych korzyści przyniósł również trwałe zmiany w otaczającym nas środowisku naturalnym.  Nadmierna eksploatacja i nieracjonalne gospodarowanie zasobami przyrody doprowadziły do zniszczenia ogromnych powierzchni lasów, utracenia setek gatunków zwierząt i roślin, a także zanieczyszczenia powietrza, wody i gleb.

Stan środowiska naturalnego, a zdrowie człowieka

O zdrowiu człowieka w znacznej mierze decyduje stan środowiska, w którym żyje.Niekorzystne zmiany środowiska przyrodniczego, którego stan może często przekraczać możliwości adaptacyjne i bariery ochronne żywego organizmu, znacznie zmniejszają szansę przetrwania większości gatunków, w tym także człowieka.
Czyste środowisko jest niezbędne, nie tylko dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia, ale także dla przetrwania przyszłych pokoleń.
Skutkiem ubocznym osiągniętego przez człowieka postępu są rozprzestrzeniające się po całym globie zanieczyszczenia, które stanowią liczne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Substancje szkodliwe znajdują się w powietrzu, którym oddychamy, w wodzie, którą pijemy, glebie, na której uprawiamy rośliny, a które później stanowią nasze i zwierząt pożywienie. Powszechność zjawiska i liczne drogi przenikania do organizmu szkodliwych związków decydują o niebezpieczeństwie i zagrożeniu powodowanym przez te związki.
Mimo, że mechanizmy przystosowawcze organizmu człowieka w pewnych ramach  same mogą zapewnić pełnię zdrowia, nawet gdy działanie czynników szkodliwych jest długotrwałe, w przypadku przekroczenia norm dostosowawcze poziomu zanieczyszczeń dochodzi do zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu. Pojawiają się wówczas stany i objawy chorobowe o szerokim zakresie dolegliwości zarówno fizycznych, jak i psychicznych, które są następstwem zaburzeń funkcji poszczególnych układów. Dłuższe oddziaływanie czynników szkodliwych może wywołać osłabienie układu immunologicznego, spadek sił witalnych, a w konsekwencji zwiększenie podatności organizmu na dalsze, niekorzystne oddziaływanie zanieczyszczeń środowiskowych.
Dbając o nasze naturalne środowisko, dbamy również o siebie samych.

Źródło:

https://wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2015/10/Stan-srodowiska-zdrowie-201015.pdf