Badanie poziomu mikropierwiastków wpływających na ryzyko nowotworów

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy na mocy umowy podpisanej w maju 2021 roku, podjął współpracę z Innowacyjna Medycyna sp. z o.o. w Grzepnicy w zakresie badania poziomu pierwiastków wpływających na ryzyko nowotworów. 

Prowadzone na przestrzeni wielu lat badania wykazały, że niedobór lub nadmiar pierwiastków śladowych może wiązać się z niektórymi chorobami, w tym z nowotworami. Do mikropierwiastków mających wpływ na proces nowotworowy zalicza się m.in. selen, cynk, arsen, kadm, ołów i miedź, mangan. Pierwiastki te są uznawane za żywieniowe markery ryzyka chorób nowotworowych.

Kto może skorzystać z badań określających poziom mikropierwiastków?

Badania określające poziom wybranych pierwiastków są szczególnie polecane w ramach profilaktyki nowotworowej, szczególnie jeśli przypadki nowotworów występowały wśród bliskich krewnych lub stwierdzono obecność skłonności genetycznych zwiększających ryzyko zachorowania na dany nowotwór. Badania takie mogą być również pomocne dla osób, u których choroba nowotworowa została już zdiagnozowana

Dlaczego warto wykonać takie badanie?

Wiedza o poziomie we krwi pierwiastków, takich jak: selen, cynk, arsen, kadm, ołów, miedź i mangan wpływa na skuteczność profilaktyki nowotworów i ich wczesnego rozpoznania – uzyskany wynik badania pozwala na opracowanie odpowiednich zaleceń żywieniowych / schematu suplementacji w celu zminimalizowania ryzyka zachorowania na dany nowotwór.

Jak sprawdzić poziom pierwiastków w organizmie?

W Laboratorium Diagnostycznym SPZOZ w Świdnicy można wykonać badanie poziomu pierwiastków wpływających na ryzyko nowotworów. Analiza pobranego materiału dokonywana jest przez Innowacyjna Medycyna sp. z o.o. we współpracy z READ-GENE S. A. w Grzepnicy.

Badanie jest dostępne w naszym Laboratorium w  ramach dwóch pakietów:

PAKIET 1 1 do 3 wybrane oznaczenia selen (Se), arsen (As), cynk (Zn), kadm (Cd), ołów (Pb), miedź (Cu), mangan (Mn) w cenie 99,00 zł;

PAKIET 2 – 4 do 6 wybranych oznaczeń selen (Se), arsen (As), cynk (Zn), kadm (Cd), ołów (Pb), miedź (Cu), mangan (Mn) w cenie 126,00 zł.


Jak przygotować się do badania?

Badanie polega na pobraniu krwi przez standardowe nakłucie igłą żyły na przedramieniu. Na pobranie krwi należy zgłosić się na czczo tj. przez co najmniej 6 godzin nie przyjmować pokarmów. Dodatkowo, w przypadku badania poziomu arsenu (As), pacjent powinien na 3 dni przed badaniem wstrzymać się od spożywania posiłków zawierających ryby morskie i ich przetwory, owoce morza, ryż.


Szczegółowe informacje o badanych mikropierwiastkach znajdują się na stronie ośrodka READ-GENE S.A. w Grzepnicy  zobacz tutaj.

W ofercie ośrodka dostępna jest również możliwość konsultacji lekarskich ON-LINE ze specjalistami w dziedzinie genetyki klinicznej nowotworów z  Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. 

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją naukową pt. Analiza stężeń pierwiastków śladowych w profilaktyce i leczeniu raków, stanowiącą podsumowanie prowadzonych przez Ośrodek Nowotworów Dziedzicznych w Szczecinie wieloletnich badań, których celem jest optymalizacja żywienia w profilaktyce i leczeniu raków złośliwych na podstawie stężenia pierwiastków śladowych we krwi.  


Warto pamiętać o indywidualnych działaniach prozdrowotnych AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I  PIERWSZA APTEKA – czyli nasza KUCHNIA to podstawy, aby uniknąć medykalizacji życia codziennego wraz z wiekiem.