Badanie uczniów – finansowane przez UMWD

 Informujemy, że przeprowadzamy bezpłatne badania lekarskie (finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego):
– zakończone wydaniem orzeczenia, oceniającego możliwości kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół i studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Prosimy o kierowanie do naszej placówki ww. uczniów.
Regionalny Szpital Specjalistyczny „LATAWIEC”
ul. Leśna 27-29
58-100 Świdnica
Poradnia Medycyny Pracy/Szkolnej
Czynna poniedziałki i czwartki od godz.7:00 do godz.14:35

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego harmonogramu przyjęć przy większej grupie osób po telefonicznym lub internetowym uzgodnieniu.