Centrum Wolontariatu w RSS „Latawiec”

24 września 2008r. w SP ZOZ w Świdnicy odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi:

  • Fundacją „Pomóżmy Naszym Pacjentom” – Małgorzata Tomska i Katarzyna Szukała
  • Stowarzyszeniem „Liga Kobiet Polskich” – Elżbieta Dudziak;
  • Stowarzyszeniem „Amazonki” – Rozalia Bąba;
  • Stowarzyszeniem Artystów „Kanon” – Rafał Łysionek;
  • Towarzystwem Chorych ze Stomią „Życie”- Wioletta Lech i Halina Makarowska

Omówiono działania nad stworzeniem w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym „Latawiec” Centrum Wolontariatu.

Celem projektu jest opieka, wsparcie pacjentów Szpitala, szczególnie osób starszych i samotnych, także rodzin pacjentów. W dalszej perspektywie także kontynuacja opieki nad pacjentem po opuszczeniu szpitala.

Projekt zakłada, że:

  • Wolontariusze spotykaliby się regularnie z pacjentami wymagającymi pomocy, wspierając personel (nie zastępują pielęgniarek, salowych).
  • Pomagaliby w karmieniu, wyjściu na spacer, rozmowie, czytaniu, dojściu do kaplicy, transporcie do gabinetu diagnostycznego, warsztaty artystyczne na terenie szpitala.

Dalsze szczegóły dotyczące utworzenia centrum omówione zostaną na następnym już październikowym spotkaniu.
Jest to pierwsza tego typu akcja na terenie byłego województwa dolnośląskiego.

 
Katarzyna Szukała
Specjalista ds. Marketingu