Certyfikat Bezpieczeństwa

 Certyfikat Bezpieczeństwa. Zdrowie, Bezpieczeństwo, Komfort.


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej otrzymał Certyfikat Bezpieczeństwa. Wydany dokument zaświadcza, iż w SP ZOZ w Świdnicy przeprowadzono kompleksowe czyszczenie i dezynfekcję systemów wentylacyjnych zgodnie z unijnymi normami ustanowionymi przez Europejski Komitet Standaryzacji, regulujący ochronę jakości powietrza wewnętrznego w budynkach. Certyfikat zaświadcza, że SP ZOZ dba o swoich pracowników i pacjentów.