Przegląd Zarządzania

 15 lipca br. zgodnie z obowiązującą Procedurą ZSZ -5-01 odbył Przegląd Zarządzania.
Na spotkaniu omówiono m.in. ocenę zasobów, współdziałanie poszczególnych komórek organizacyjnych, zgodność świadczonych usług z wymaganiami, informacje zwrotne od pacjenta, realizację celów, realizację obowiązujących „polityk”, przyczyny sytuacji awaryjnych, sygnałów świadczących o występowaniu praktyk korupcyjnych, incydentów bezpieczeństwa informacji. Spotkanie poprowadziła Pani Małgorzata Jurkowska Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością