Certyfikat „Szpital bez bólu”

Certyfikat „Szpital bez bólu”
Otrzymaliśmy ten  istotny  w branży medycznej certyfikat, choć dla wielu pacjentów szpital bez bólu to zupełna abstrakcja, bo strach przed cierpieniem jest jedną z podstawowych obaw, które towarzyszą przed zabiegiem operacyjnym.
Program „Szpital bez bólu”, który kończy się uzyskaniem certyfikatu pod tą samą nazwą, zainicjowało Polskie Towarzystwo Badania Bólu, do którego dołączyły Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne.

Od kilku lat przymierzaliśmy się do uzyskania certyfikatu, jednak bariery organizacyjne skutecznie nam to uniemożliwiały.  Dzięki zaangażowaniu Pani dr Anny Jankowiak oraz Pani dr Katarzyny Dominikowskiej-Chałupki (które m.in. uczestniczyły  w specjalistycznych szkoleniach z zakresu uśmierzania bólu, prowadziły  monitoring natężenia bólu u wszystkich operowanych pacjentów co najmniej cztery razy na dobę, czy prowadziły dokumentację dotyczącą pomiarów bólu) w dniu  14 listopada otrzymaliśmy certyfikat „Szpital bez bólu”
Zmieniamy postawę wobec pacjenta, chcemy, aby to czy lekarz pochyli się nad jego cierpieniem, zależało nie tylko od jego empatii i profesjonalizmu, ale również od ustalonych w szpitalu standardów, które należy przestrzegać przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, jak np.: dokonywanie stopnia oceny natężenia bólu, leczenia go i monitorowania w skutecznej terapii. To nie będzie wymagało dodatkowych środków finansowych wydanych na leki przeciwbólowe lecz zmiany działania naszego personelu” – podkreśla dyrektor Grzegorz Kloc.
 
Wartości z wdrożenia programu „Szpital bez bólu” są obopólne, gdyż  na właściwym monitorowaniu skuteczności terapii leczenia bólu zyskujemy my i pacjenci. Pacjent, który  nie odczuwa bólu, szybciej wraca do zdrowia  i rzadziej zdarzają się powikłania pooperacyjne. Szybciej przebiega rekonwalescencja, a to oznacza dla szpitala krótszą hospitalizację i ograniczenie kosztów” mówi dr n. med. Anna Jankowiak
 
„Zgłaszając się do programu, zdecydowaliśmy się na dodatkowe zaangażowanie lekarzy, pielęgniarek i położnych w monitorowanie i właściwe, skuteczne leczenie bólu pooperacyjnego oraz wdrożenie  procedur i dokumentów z tym związanych. W zamian mamy nadzieję na zwiększenie poziomu zadowolenia pacjentów ze świadczonych usług a także zmniejszenie częstości występowania powikłań pooperacyjnych” – dodaje dr Katarzyna Dominikowska – Chałupka – specjalista anestezjolog
Koordynatorem  projektu w SPZOZ w Świdnicy jest Pani dr n. med. Anna Jankowiak, specjalista anestezjolog, której olbrzymie zaangażowanie i wiedza przyczyniły się do naszego sukcesu, za który uważamy uzyskanie powyższego certyfikatu.
Certyfikat „Szpital bez bólu” otrzymało dotychczas 195 placówek (na ok. 900 większych szpitali) i 51 oddziałów (to np. szpitale jednodniowe). Świdnica uzyskała certyfikat jako 193 w Polsce. Certyfikat ten będzie obowiązywał przez kolejne 3 lata, tj. do 13.11.2019 roku.