Seminarium warsztatowo – edukacyjne

Dr n. med. Ewa Kilar lekarz kierujący Oddziałem Onkologii Klinicznej 5 grudnia 2016 r. (poniedziałek) od godz. 10:00 do godz. 17:00 organizuje seminarium  warsztatowo – edukacyjne pt. Genetyka w Onkologii.
Przedmiotem seminarium w  części warsztatowej będzie analiza przypadków zdiagnozowanych w ramach  konsultacji onkogenetycznych prowadzonych przez dr n. med. Tomasza  Huzarskiego  w Poradni Genetycznej RSS „Latawiec” w Świdnicy. Omówienie  wskazań  do  badań molekularnych DNA, oraz zasad kwalifikacji do sekwencjonowania genów  wysokiego ryzyka metodą NGS, które prowadzone są w Międzynarodowym Centrum  Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
 
Dr  n. med. Ewa Kilar omówi listę zaleceń terapeutycznych dla osób z predyspozycją  dziedziczną do nowotworów złośliwych, a mgr piel. Krystyna Jankotowicz omówi  aspekt techniczny pobierania materiału do badań molekularnych DNA.  
 
W części edukacyjnej seminarium, moderatorem będzie lek. specjalista onkolog  kliniczny Feliks Błaszczyk z Oddziału Onkologii Klinicznej i Poradni  Onkologicznej RSS „Latawiec” . Podjęte zostaną problemy opieki nad osobami  z  predyspozycją dziedziczną do nowotworów złośliwych w SPZOZ Świdnica – aspekt  kliniczny, oraz znaczenie kliniczne realizowanych projektów badawczych w  zakresie badań genetycznych przez MCNDZ w Szczecinie, które przedstawi dr n.  med. T. Huzarski.
 
Dyskusji podlegać będzie wieloaspektowość problemów  związanych z poradnictwem genetycznym w onkologii, a zakończy je prof. dr  hab.  Tadeusz Kobierzycki z Instytutu Ego-Analizy Askeion w Warszawie oraz  Onco-Life  Team we Wrocławiu, omawiając kryzysy jakie powstają w relacjach pacjent-lekarz, w oparciu o model opracowany przez amerykańskiego  psychoanalityka Erika H. Eriksona.  

Uczestnicy Seminarium: Feliks Błaszczyk, Elżbieta Błaziak, Katarzyna  Bojarowska,  Krzysztof Flig, Andrzej Frejnagel, Teresa Harańczyk, Tomasz Huzarski,  Krystyna Jankotowicz , Małgorzata Kawecka, Ewa Kilar, Tadeusz Kobierzycki, Jolanta Kołodziejczyk, Krystyna Lasek, Anna Pawlaczyk, Małgorzata Płaczek, Monika Romańska, Ilona Winiarska. Pomoc w organizacji seminarium – Firma Diagnostyka Consilio.