Co roku kilkuset nowych chorych

 Ukazał się artykuł „Co roku kilkuset nowych chorych”

Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem
Coraz więcej ludzi choruje na nowotwory złośliwe. TakŜe w powiecie świdnickim. – To na pewno efekt tego, Ŝe
Ŝyjemy dłuŜej – mówi doktor Ewa Kilar, ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej w szpitalu Latawiec.
W sumie w powiecie świdnickim z pomocy oddziału w latach 2005-2011 skorzystało 14 tysięcy 123 osoby.

zobacz artykuł