Jest szansa na rezonans dla Latawca

 Ukazał się artykuł „Jest szansa na rezonans dla Latawca”

Jest olbrzymia szansa, Ŝe Świdnica doczeka się w końcu rezonansu magnetycznego w szpitalu Latawiec.
ZłoŜony do ministerstwa wniosek właśnie przeszedł pozytywną opinię formalną.

zobacz artykuł