Doktor Domejko wyróżniony – na podium z DOdą

 Ukazał się artykuł „Doktor Domejko wyróżniony – na podium z DOdą”

XI Edycja Konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia za nami, w kategorii MenedŜer Roku 2010 w Ochronie Zdrowia – SPZOZ
wyróŜniony został szef Latawca, Jacek Domejko. Zwycięzcą w tej kategorii został Roman Szełemej, szef wałbrzyskiej
lecznicy. Kapituła konkursu nagradzała nie tylko menedŜerów, ale takŜe m.in. osoby prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową czy charytatywną. Liderem Roku 2010 w Ochronie Zdrowia w tej ostatniej kategorii została Dorota Rabczewska, czyli Doda.

zobacz artykuł