Wybrali elekta

 Ukazał się artykuł „Wybrali elekta”

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich odbyło się w środę 26 stycznia. Obecny zarząd, w skład którego wchodzą: Edward Szywała – prezes, Jerzy Lepak – wiceprezes, Janusz Szostak
– sekretarz, Marian Sworobowicz – skarbnik oraz Jacek Domejko,Leszek Mazurek i Radosław Nowicki,jednogłośnie otrzymał absolutorium za ubiegły rok.

zobacz artykuł