Dyrektor na odległość

  Dyrektor na odległość
Jacek Domejko kieruje świdnickim  szpitalem głównie przez telefon i e-maile. Radni i pracownicy uważają, że placówka na tym traci
pobierz artykuł