Dziękujemy wolontariuszom

 Uroczystość zorganizowana przez Ligę Kobiet Polskich Oddział Świdnica (5.12.2012r.) stała się okazją do podziękowania wszystkim wolontariuszom za chęć niesienia pomocy pacjentom, za ich  działania, tworzenie i zmieniana na lepsze SP ZOZ w Świdnicy.

Pacjenci i pracownicy wiedzą, jak wiele życzliwości, ciepła i radości niosą wolontariusze w swojej pracy na rzecz innych. To dzięki ofiarności wolontariuszy i ich pomocy, żyje się lepiej, łatwiej i pogodniej.

Wśród osób wręczających dyplomy i nagrody znalazł się dyrektor Grzegorz Kloc oraz naczelna pielęgniarka Małgorzata Tomska koordynator wolontariatu ze strony szpitala.

W liście skierowanym do wolontariuszy dyrektor napisał: 
Swoją postawą i aktywnością dajecie świadectwo, że warto angażować się i wspierać prace wolontaryjne dla dobra pacjenta. Najlepszą nagrodą za trud włożony w pracę niech będzie uśmiech i zadowolenie pacjentów. Życzę motywacji do dalszego działania, satysfakcji z wykonywanej społecznie pracy oraz realizacji założonych celów w życiu osobistym i zawodowym.

Relacje portali:
Wiadomości Świdnickie – www.ws-24.pl
http://www.wiadomosci.swidnickie.pl/wiadomosci-24/1-wiadomosci24/11755-wolontariusze-docenieni-foto