Umowa podpisana!

E- dostęp do dokumentacji medycznej i sprawny przepływ informacji na e-linii pacjent – lekarz to wszystko już niedługo będzie możliwe dzięki wprowadzanej w SP ZOZ w Świdnicy platformy e- usług. E-podpis i e-wypis niezbędne do pełnego wdrożenia systemu elektronicznej dokumentacji medycznej, a także e-badanie i e-powiadomienie, dzięki któremu pacjenci będą mogli pobrać w domu wynik badania on-line, o czym zostaną poinformowani przez SMS. E-usługi uzupełnią moduły e-pralni, e-zgłoszenia (nowotworu złośliwego) oraz e-zdarzenia niepożądanego. 
Dziś w poniedziałkowe przedpołudnie umowę w tej sprawie podpisał Grzegorz Kloc Dyrektor SP ZOZ w Świdnicy z Panią Dyrektor Bożeną Dróżdż z Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Koszt całkowity projektu wyniesie 3.422.315,09 zł, z czego 85 %, tj. 2.908.967,82 zł stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Podpisałem dziś umowę na dofinansowanie projektu ważnego dla tysięcy pacjentów korzystających z usług SP ZOZ w Świdnicy. Projekt wynika z dążenia do odpowiadania na potrzeby pacjentów, a także obowiązujących standardów i wymogów w ochronie zdrowia. Elektroniczna dokumentacja medyczna ułatwi monitorowanie postępów w leczeniu. Projekt realizowany będzie we współpracy z trzema partnerami: SPZOZ MOZ w Świebodzicach,  NZOZ „Mieszko” Sp. z o.o. oraz PHUP „MARCONI”” mówi Dyrektor Grzegorz Kloc.
Wdrożenie projektu planowane jest do końca listopada 2017r. Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych poprzez podniesienie efektywności procesów administracyjnych, realizowanych przez świdnicki szpital na rzecz mieszkańców aglomeracji wałbrzyskiej, a zwłaszcza mieszkańców powiatu świdnickiego. W celu osiągnięcia ww. celu zoptymalizowany zostanie proces obsługi pacjenta, usprawnione zostaną funkcje gromadzenia oraz dostępu do danych i informacji, a także poprawiona zostanie efektywność funkcjonowania placówki.