Szpital z umową na dofinansowanie projektu pn. „Platforma e-usług Szpitala Latawiec”

 

 

Projekt, którego planowana realizacja potrwa końca listopada br., obejmuje w swym zakresie uruchomienie siedmiu e-usług m.in. e-podpis i e-wypis niezbędne do pełnego wdrożenia systemu elektronicznej dokumentacji medycznej, a także e-badanie i e-powiadomienie, dzięki któremu pacjenci będą mogli pobrać w domu wynik badania on-line, o czym zostaną poinformowani przez SMS. E-usługi uzupełnią moduły e-pralni, e-zgłoszenia (nowotworu złośliwego) oraz e-zdarzenia niepożądanego.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych poprzez podniesienie efektywności procesów administracyjnych, realizowanych przez świdnicki szpital na rzecz mieszkańców aglomeracji wałbrzyskiej, a zwłaszcza mieszkańców powiatu świdnickiego. W celu osiągnięcia ww. celu zoptymalizowany zostanie proces obsługi pacjenta, usprawnione zostaną funkcje gromadzenia oraz dostępu do danych i informacji, a także poprawiona zostanie efektywność funkcjonowania placówki.

W realizacji projektu w roli partnerów włączyli się SPZOZ MOZ w Świebodzicach, NZOZ „Mieszko” Sp. z o.o. oraz PHUP „MARCONI”.