Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

źródło:www.facebook.com/pink.lips.ifmsapoland/

W dniach 20-26 stycznia obchodzimy Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. W tym roku Pink Lips Project hasłem „Zostań bohaterką swojego życia? zachęca KAŻDĄ I KAŻDEGO do zgłębienia wiedzy na temat tej choroby oraz sposobów jej profilaktyki.

W 2010 roku w Polsce częstość zachorowań na nowotwory szyjki macicy była o około 15% wyższa niż średnia dla krajów Unii Europejskiej a umieralność na te nowotwory była aż o 70% wyższa. HPV jest głównym czynnikiem powodującym raka szyjki macicy. Szczepienia są skutecznym sposobem zapobiegania. Ponieważ zakażenie HPV dotyczy również mężczyzn, szczepienia te są dedykowane dla obu płci. Cytologia jest doskonałym badaniem diagnostycznym i przesiewowym, pozwalającym na wykrycie zmian we wczesnym stadium. Niestety zaledwie 20% Polek korzysta z puli badań przesiewowych. IFMSA-Poland za pośrednictwem Pink Lips Project próbuje zmobilizować społeczeństwo do wykonania regularnych badań profilaktycznych. Symbolem jedności oraz na znak solidarności z kobietami, które chorują na raka szyjki macicy są różowe usta.

Nowotwór szyjki macicy
Spośród nowotworów zlokalizowanych w obrębie szyjki macicy najczęstszym jest rak, czyli nowotwór z komórek nabłonka. Rak szyjki macicy jest obecnie trzecim pod względem częstości zachorowań nowotworem u kobiet na świecie. Ponad 85% nowych zachorowań dotyczy kobiet zamieszkałych w krajach rozwijających się, z czego ponad 54 tysiące zarejestrowano w Europie w 2009 roku. Rak ten był wówczas na 5. miejscu pod względem liczby zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w Europie. Polska należy do krajów o średniej zachorowalności na ten nowotwór. Ma jednak jeden z najwyższych wskaźników zachorowalności i umieralności w Europie. Szczyt zachorowalności na tego raka w Polsce przypada na 6. dekadę życia. Ostatnie lata wskazują na wzrost liczby zachorowań u kobiet młodszych (od 35. do 44. r.ż.). W Polsce notujemy również jeden z najniższych w Europie odsetek przeżyć 5-letnich, będący miarą wyleczalności tego raka. Odsetek ten wynosił 48,3% przy średniej europejskiej 62,1%. Wyleczalność zależy przede wszystkim od stopnia zaawansowania raka szyjki macicy w chwili rozpoznania, typu budowy mikroskopowej, stopnia dojrzałości nowotworu, głębokości zajęcia tkanek macicy i obecności przerzutów do węzłów chłonnych. W ostatnich 40 latach w Polsce nastąpił systematyczny, powolny spadek zachorowalności i umieralności z powodu tego raka.

Czynniki ryzyka
Rak szyjki macicy jest pierwszym spośród nowotworów występujących u ludzi, którego czynniki ryzyka zidentyfikowano jako konieczne do jego rozwoju. Są nimi wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV) o wysokim potencjale rakotwórczym, przenoszone drogą płciową i wywołujące przewlekłe zakażenie. Przetrwałe infekcje typami tego wirusa o wysokim potencjale rakotwórczym odpowiadają za powstanie raka w nabłonku szyjki macicy, sromu i pochwy, a także odbytu i dolnego odcinka jelita grubego. Zakażenie HPV jest jedną  z najczęstszych chorób przenoszonych drogą płciową. Prezerwatywy nie stanowią wystarczającej przed nim ochrony. Częstość występowania zakażenia HPV jest największa u kobiet przed 20. rokiem życia i spada gwałtownie po 30. roku życia. Ma to związek z wiekiem inicjacji seksualnej oraz przemijającym charakterem infekcji u ponad 80% zakażonych. Istnieją dane wykazujące, że ponad połowa populacji aktywnej seksualnie jest narażona na ryzyko infekcji tym wirusem co najmniej raz w życiu. W większości przypadków są to infekcje przemijające, lecz nie wywołują odporności na kolejne zakażenia nawet tym samym typem wirusa HPV.

źdródło: @IFMSA.Poland, www.onkologia.org.pl