Gratulacje dla wszystkich pracowników szpitala od Jednostki Certyfikującej

Na ręce dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęły gratulacje dla wszystkich pracowników SP ZOZ w Świdnicy.

W imieniu firmy TÜV Rheinland Polska pragnę pogratulować Panu i wszystkim pracownikom szpitala uzyskania certyfikatu systemu zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami normy PN-EN 15224:2013.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy zasługuje na najwyższe uznanie ze względu na spełnienie bardzo wysokich wymagań standardu. Ciągłe dostarczanie usług ochrony zdrowia, które odpowiadają potrzebom pacjentów oraz stałe dążenie do zwiększenia ich zadowolenia przekłada się na skuteczne działanie systemu.

Uzyskany certyfikat potwierdza, że szpital kładzie nacisk na bezpieczeństwo pacjenta oraz zarządzanie jakością i ryzykiem procesów klinicznych zgodnie z najnowszym stanem wiedzy i techniki.

Kierownictwo i pracownicy szpitala dzięki swojemu zaangażowaniu i wytrwałości są gwarantem kontynuacji uzyskanych wyników audytu i wzorem do naśladowania dla innych.

Życzę Panu prężnego rozwoju placówki i dalszych sukcesów w kolejnych latach działalności”.
Z wyrazami szacunku Grzegorz Grabka 
Dyrektor Jednostki Certyfikującej Systemy Zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.