Uzyskalismy certyfikat PN-EN-15224

 Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług i zmniejszenie oddziaływania szpitala na środowisko oraz poprawy warunków pracy personelu uzyskaliśmy certyfikat wg. standardu odniesienia PN-EN 15224:2013 w SP ZOZ w Świdnicy opierając się na  II audycie w nadzorze  zgodnie z normami: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz PN-N 1800:2004.

Norma EN 15224 została specjalnie dostosowana do potrzeb opieki zdrowotnej. Tłumaczy wymagania normy ISO 9001 na język dostosowany do branży medycznej, przy czym ISO 9001 stanowi bazę dla tego standardu.

Powyższa norma uwidacznia procedury związane ze:
zwiększeniem bezpieczeństwa pacjenta,
zarządzaniem ryzykiem procesów klinicznych,
zmniejszeniem zagrożeń wynikających z wystąpienia zdarzeń  i incydentów medycznych
zarządzaniem jakością w ochronie zdrowia.

Zakres audytu certyfikującego  normy EN 15224 obejmował usługi medyczne z zakresu lecznictwa stacjonarnego, specjalistki ambulatoryjnej i diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i pielęgnacji pacjentów.