Gratulacje od Marszałka Województwa Dolnośląskiego

 Serdecznie gratuluję sukcesu, jakim jest uzyskanie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Świdnicy zaszczytnego XII miejsca w skali kraju w ogólnopolskim rankingu pn.”Bezpieczny Szpital” organizowanym wspólnie przez dziennik „Rzeczpospolita” oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z siedzibą w Krakowie.
Wyróżnienie uzyskane w VI edycji rankingu „Złota setka” to uhonorowanie najlepszych, wielospecjalistycznych szpitali publicznych w skali kraju, które tworzą wysoką jakość w dziedzinie polskiej medycyny, dając poczucie pacjentom komfortu i bezpieczeństwa zarazem.
Wyrażam głębokie przekonanie, że fakt uzyskania zaszczytnego miejsca w ww. rankingu przyczyni się nie tylko do umocnienia pozytywnego wizerunku Zespołu na rynku usług medycznych, ale również promocji całego naszego regionu.

Jeszcze raz pragnę pogratulować – w imieniu własnym oraz Zarządu Województwa Dolnośląskiego Panu Dyrektorowi oraz całemu Zespołowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy zasłużonego sukcesu oraz zajęcia zaszczytnego miejsca w gronie laureatów tego prestiżowego rankingu oraz złożyć serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności osobistej oraz dalszych sukcesów na gruncie społeczno – zawodowym.

Z wyrazami szacunku
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
                        Jerzy Łuźniak