Wyniki kontroli DOW NFZ na Oddziale Ginekologoczno Położniczym i Noworodkowym

 W dniu 27 listopada 2009r. przeprowadzona została kontrola DOW NFZ na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym i Oddziale Fizjologii i Patologii Noworodka RSS „Latawiec”. W trakcie kontroli stwierdzano zgodność danych podanych w ofercie ze stanem rzeczywistym. Wynikiem złożonej oferty i kontroli było otrzymanie w dniu 30 listopada przez ww. oddziały II* stopnia referencyjności.  DOW NFZ przyjął propozycje SP ZOZ w zakresie przekazania środków finansowych na świadczenie usług medycznych. Oddział Ginekologiczno – Położniczy otrzymał na m-c grudzień 307 785,00 zł. Oddział Fizjologii i Patologii Noworodka – 165 291,00 zł.
Kolejne negocjacje dot. środków finansowych przeznaczonych na świadczenie usług medycznych w 2010 roku odbędą się w styczniu.

*II stopień referencyjności oznacza, że placówka dysponuje odpowiednimi warunkami do przyjęcia i opieki nad ciążą i porodem powikłanym, ma odpowiednią ilość lekarzy i pielęgniarek na dyżurze, sprzęt diagnostyczny i ratujący życie.