Gratulacje od Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, dn. 26 października 2006
 
Pan Jacek Domejko
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

Szanowny Panie,

Serdecznie gratuluje Panu oraz całemu Zespołowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy zdobycia zaszczytnego miejsca w rankingu szpitalu, organizowanym przez Redakcję czasopisma „Rzeczpospolita”.

Sprostanie kryteriom oraz metodologii rankingu – przygotowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – stanowi niewątpliwie źródło satysfakcji i dumy z faktu wyróżnienia – zarządzanej przez Pana jednostki – w pierwszej dziesiątce najlepszych Szpital i z terenu Dolnego Śląska, a zarazem na wysokim miejscu w kategorii szpitali wielospecjalistycznych i onkologicznych w skali kraju.

Dążenie do zapewnienia wysokiej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych gwarantujących pacjentom poczucie komfortu leczenie i bezpieczeństwa, stały się wyznacznikiem obszaru działania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, a wysokie noty zajmowane w rankingach świadczą o jego trwałym stabilnym rozwoju.

Niniejsze wyróżnienie stanowi potwierdzenie, że polityka jakości wdrażana w zarządzanej przez Pana jednostce wyznacza kierunki rozwoju, a jej miarą jest stopień zaspokojenia potrzeb pacjentów oraz ich satysfakcja.  

Wyrażam głębokie przekonanie, że uczestnictwo w ogólnopolskim rankingu przyczyniło się do promowania pozytywnego wizerunku nie tylko zarządzanej przez Pana jednostki, ale również całego naszego regionu.

Jeszcze raz gratulując wyróżnienia, składam Panu Dyrektorowi oraz całemu Zespołowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy zoczenia wielu sukcesów zawodowych, satysfakcję z działania, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Paweł Wróblewski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

{gallery}dyplomy/wojewoda2006{/gallery}