Słowa uznania od prof. dr hab. Marii Sąsiadek

Wrocław, 28.11.2006

Szanowna Pani lek. Med. Ewa Kilar

Szanowny Pan Jacek Domejko
Dyrektor SZ ZOZ
 
Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Dyrektorze

Serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie do objęcia honorowego patronatu nad II Dolnośląską Konferencją „Genetyka w Onkologii”. Niestety ze względu na wcześniej podjęte zobowiązania nie będę mogła wziąć udziału w konferencji.

Ty niemniej chciałbym wyrazić najgłębsze uznanie dla Waszych osiągnięć w zakresie organizacji i prowadzenia opieki nad pacjentami z podejrzeniami nowotworów dziedzicznych. Wieloletnie działania Pani dr Ewy Kilar, wspomagane przez Dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego „LATAWIEC”, pana dr Jacka Domejko, zaowocowały opracowaniem unikatowej na skalę kraju, akcji objęcia opieką populacji mieszkańców Świdnicy. Liczba około 30 000 ankiet, które zostały zabrane od mieszkańców, pozwoliła na wytypowanie rodzin, w których wystąpiły nowotwory dziedziczne. Dzięki współpracy z Międzynarodowym Centrum Badań Nowotworów Dziedzicznych w Szczecinie, kierowany, przez Pana prof. Jana Lubińskiego, zapewniliście mieszkańcom Świdnicy diagnostykę molekularną nowotworów dziedzinach, na wysokim, światowym poziomie.
Finansowania Swoich działań na rzecz mieszkańców Świdnicy szukacie (z sukcesem) w projektach badawczych krajowych i międzynarodowych, co ma szczególne znaczenie w sytuacji, kiedy Oddział Wrocławski Narodowego Funduszu Zdrowia nie finansuje działań Poradni Genetycznej w Świdnicy.
Jestem pełna podziwu dla Waszej determinacji w walce o zdrowie mieszkańców Świdnicy, jak i Waszego głębokiego pojmowania misji lekarza – niosącego prawdziwą pomoc ludziom.

Życzę Państwu owocnych obrad w trakcie II Dolnośląskiej Konferencji „Genetyka w Onkologii” oraz dalszych sukcesów w pracy zawodowej, która tak naprawdę jest w znacznym stopniu stała się pracą społeczną.

 
Z wyrazami szacunku i osobistej głębokiej sympatii
Maria Małgorzata Sąsiadek

{gallery}dyplomy/ewa_kilar{/gallery}