Gratulacje od partnera Rankingu Szpitali 2016

Na ręce Dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęły gratulacje od głównego partnera Rankingu Szpitali 2016 za zajęcie drugiego miejsca w Polsce.