Podziękowania dla personelu oddziału onkologii klinicznej

Na ręce Pana Zbigniewa Kubiaczyka Dyrektora ds. lecznictwa SP ZOZ w Świdnicy wpłynęły podziękowania za troskliwą opiekę w Poradni Onkologicznej.