II ośrodek endoskopowy w Polsce wykonujący nowatorskie zabiegi

 W dniu 06.05.2009r. w Oddziale Gastroenterologicznym Regionalnego Szpitala Specjalistycznego „Latawiec” w Świdnicy ordynator oddziału Andrzej Zając przeprowadził nowatorski zabieg termoablacji przełyku Barreta przy użyciu najnowszego systemu HALO360 BARRX. Zabieg polega na endoskopowym bezoperacyjnym zniszczeniu  nabłonka Barreta w przełyku, jest bardzo precyzyjny – w jego wyniku ulega zniszczeniu warstwa patologicznego nabłonka na głębokość 500-1000 mikronów bez uszkodzenia głębszych ścian przełyku.
Stwarza to lepsze perspektywy i nową nadzieję  dla pacjentów z wieloletnią choroba refluksową przełyku, gdyż u 6-12% z nich rozwija się nabłonek Barreta na podłożu którego występuje zwiększone ryzyko rozwoju raka przełyku. 
Do tej pory w Polsce przeprowadzono tylko 3 takie zabiegi –  2 pierwsze wykonywała je Klinika Gastroenterologii Centrum Onkologii w Warszawie. Personel oddziału pod kierunkiem p. A. Zająca wykonał 3 taki zabieg zaledwie tydzień później niż warszawska klinika. Ordynator Andrzej Zając przygotowywał się od roku do tego zabiegu, uczestniczył w zagranicznych szkoleniach w Wiedniu jesienią 2008r. oraz w tym roku w Niemczech – w Duselldorfie  i Berlinie . W wyniku tych zagranicznych szkoleń możliwe było osiągnięcie takiego sukcesu , dzięki któremu zadowolony pacjent RSS "Latawiec" opuścił już oddział gastroenterologiczny  po udanym zabiegu.

Świdnicki Oddział Gastroenterologiczny stał się drugim ośrodkiem endoskopowym w Polsce, który wykonuje takie zaawansowane zabiegi endoskopowej termoablacji systemem HALO BARRX. Dołączył tym samym do nielicznych ośrodków w Europie wykonujących tego typu zabiegi.

Krótka definicja przełyku Barreta:

Przełyk Barretta jest głównym czynnikiem ryzyka rozwoju raka gruczołowego przełyku i charakteryzuje się przemianą prawidłowego nabłonka płaskiego, występującego w dolnej części przełyku, w nabłonek walcowaty z metaplazją jelitową.

Epidemiologia i symptomatologia

Przełyk Barretta rozwija się przeważnie jako powikłanie choroby refluksowej przełyku (GERD – gastroesophageal reflux disease) w 6-12% przypadków. Na podłożu refluksu żołądkowo-przełykowego dochodzi do rozwoju stanu zapalnego przełyku (oesophagitis), następnie do tworzenia blizn w obrębie przełyku i metaplazji jelitowej.