Przenosiny już wkrótce – coraz bliżej do Latawca

 Już wkrótce do RSS "Latawiec" przejdą wszystkie oddziały umiejscowione przy ul. Westerplatte:
1) Oddział Chirurgii,
2) Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,
3) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
4) Oddział Ginekologiczno – Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży,
5) Oddział Fizjologii i Patologii Noworodka z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka,
6) Sterylizacja,
7) Blok Operacyjny,
Wciąż jeszcze trwają prace remontowe i dostosowawcze.

Fot. A.Szymczuk