Informacja dla pacjentów

SP ZOZ w Świdnicy nie otrzymał kontraktu na 2011 rok na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne z zakresu okulistyki, reumatologii i tomografii komputerowej.
Z uwagi na powyższe, z powodu braku finansowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, z dniem 3 stycznia 2011 r. do odwołania zawieszam rejestrację i przyjmowanie pacjentów ambulatoryjnych w:
– Poradni Okulistycznej,
– Poradni Reumatologicznej,
– Pracowni Tomografii Komputerowej.
Jednocześnie informuję, że po ogłoszeniu kolejnego postępowania konkursowego przez Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu, SP ZOZ w Świdnicy po raz kolejny złoży ofertę na ww. świadczenia.