Konkurs na Ordynatora SOR-u

 Dyrekcja SPZOZ w Świdnicy w porozumieniu z Dolnośląską Izbą Lekarską we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

Ordynatora / Lekarza kierującego
Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w rozporządzeniu MZiOS z dnia 19.08.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U. 115, poz. 748, § 11, p.1).
Wymagane kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem MZiOS z dnia 29.03.1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 30, poz. 300).

Oferty prosimy składać w terminie do 30 stycznia 2011 r. pod adresem:

                     Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
 ul. Leśna 27-29
   58-100 Świdnica
z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko ordynatora oddziału …….”.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 30 dni od dnia upłynięcia składania dokumentów.
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.