Innowacyjny robot do dezynfekcji od Komisji Europejskiej trafi do świdnickiego szpitala

W ramach działań na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 Komisja Europejska zakupiła 200 robotów dezynfekujących, które zostaną przekazane do szpitali w całej Europie.
Jeden z robotów do dezynfekcji trafi właśnie do naszego szpitala, który został wytypowany jako beneficjent projektu. Tym samym zyskamy możliwość skorzystania z nowoczesnej technologii, opartej na dezynfekcji UV.

Innowacyjne urządzenie już w 15 minut może dezynfekować standardowe sale pacjentów za pomocą światła ultrafioletowego, co pozwala na zapewnienie sterylnego środowiska w szpitalach i ogranicza rozprzestrzenianie się wirusa. Dzięki wykorzystaniu światła ultrafioletowego zamiast chemikaliów, personel nie musi obsługiwać, transportować ani przechowywać toksycznych, niebezpiecznych lub żrących chemikaliów. Robot jest sterowany zdalnie przez aplikację mobilną z innego pomieszczenia niż dezynfekowane.

Wartość pojedynczego urządzenia to około 370.000 PLN. Na zakup robotów do dezynfekcji Komisja Europejska zadeklarowała  przeznaczenie 12 mln euro z instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych.

W kontekście otrzymanej darowizny warto podkreślić znaczenie przynależności SPZOZ w Świdnicy do Polska Federacja Szpitali (PFSz), będącej członkiem Europejskiej Federacji Szpitali HOPE.

 
 
 
 
 
„Funded by the European  Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union  or the Commission. Neither the European Union nor the Commission can be held responsible for them.”
 

„Sfinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie opiniami autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji. Ani Unia Europejska ani Komisja nie mogą być za nie odpowiedzialne.”