… po audycie

 9 – 10 maja br. na terenie SP ZOZ odbył się audyt ponownej certyfikacji  mający na celu potwierdzenie stałej zgodności i skuteczności systemu zarządzania jako całości oraz jego stałej odpowiedniości i przydatności do zakresu certyfikacji.

Odbył się także pierwszy audyt w nadzorze mający na celu  ocenę, czy certyfikowany system zarządzania nadal spełnia wymagania zgodnie z ustalonymi kryteriami audytu oraz ocenę skuteczności systemu zarządzania SP ZOZ w Świdnicy  – ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004.