Życzenia dla Pielęgniarek i Położnychod Dyrektora Ośrodka Mediator

 Na ręce p. Małgorzaty Tomskiej Naczelnej Pielęgniarki wpłynęły życzenia:

Kochane Pielęgniarki i Położne …
Tylko ten, kto doznał cierpienia w chorobie wie, jak ważne jest ciepłe słowo, troska i niezawodna obecność.

Tylko Wy wiecie, jak połączyć fachową wiedzę i umiejętności z serdecznością i wsparciem, jak towarzyszyć w chwilach ostatecznych, jak witać na świecie nowe życie.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych jest szczególną chwilą. Najpiękniejsze słowa to zbyt mało, by wyrazić naszą wdzięczność za wasz trud i poświęcenie.

Życzymy z całego serca wytrwałości a przede wszystkim takich zmian w służbie zdrowia, które pozwalają na finansowe docenienie waszej wyjątkowej pracy”.

W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Ośrodka Mediator Dyrektor Małgorzata Przydatek