Kolejne podziękowanie dla całego zespołu

 Na ręce dyrektora Jacka Domejko wpłynęło podziękowie:

Uprzejmie dziękuję kierownictwu szpitala i personelowi za troskliwą opiekę i pomoc w każdej sytuacji. Życzę dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności i sukcesów w pracy.
Pacjent Henryk S z Dzierżoniowa
„.