Podziękowanie dla całego personelu SP ZOZ

 Na ręce dyrektora Jacka Domejko wpłynęło podziękowanie

„…Uprzejmie i bardzo dziękuję za pobyt leczenia, personelowi za miłą i wspaniałą obsługę oraz leczenie.
Z szacunkiem oraz pozdrowieniami dla całego personelu medycznego Józef K”.