Kolejne podziękowanie dla personelu Oddziału Kardiologicznego

 Na ręce dyrektora Pana Jacka Domejko i dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęły podziękowania dla personelu Oddziału Kardiologicznego.
Przebywałem w szpitalu na Oddziale Kardiologicznym w dniach od 18.02.2010r do 23.02.2010r. Chciałbym w kilku zdaniach wyrazić opinię na temat funkcjonowania Państwa placówki i tak:
1. Na początku przy samym przyjęciu spotkałem się z dużą serdecznością i zaangażowaniem ze strony personelu szpitala.
2. Po przyjęciu na oddział od razu zauważyłem czystość i porządek oraz miłą atmosferę generowaną przez personel pielęgniarski. Pielęgniarki wykonywały swoje czynności zawsze z uśmiechem, co powodowało, że ich „tortury” były łatwe do zniesienia.
3. Nadeszła kolej na badania i zabiegi, tu również spotkałem się z dużą serdecznością i zaangażowaniem, a co najważniejsze z dużym poziomem wiedzy medycznej. Dzięki temu, to co musiałem tam przejść, przeszedłem gładko i przyjemnie (celowo nie wymieniam lekarzy z nazwisk, gdyż nie znając wszystkich mógłbym kogoś skrzywdzić). Zauważyłem, że bardzo dużą zasługę za utrzymanie takiego stanu ma Ordynator Oddziału dr Ireneusz Babiak, który nawiasem mówiąc wykonywał mi badanie i zabieg. Wtedy nawet nie wiedziałem, że to był właśnie ordynator.
Byłem w różnych szpitalach jako pacjent i jako odwiedzający i takiego dobrego szpitala jak ten nie widziałem. Zaznaczam, że moja opinia nie jest odosobniona, gdyż później podczas rozmów na terenie mojej miejscowości z byłymi pacjentami „Latawca” spotkałem się z podobnymi opiniami do mojej.
Stwierdzam, że nikt z personelu szpitala nie jest moim znajomym ani członkiem rodziny. Opinia jest czysto rzetelna i bezstronna.
Na zakończenie chciałbym Pana prosić o przekazanie anonimowo załodze szpitala, ponieważ przez okres około 45 letniej pracy zawodowej (DIORA) byłem wiele lat na kierowniczych stanowiskach i wiem, że doceniany pracownik stara się jeszcze lepiej pracować. Człowiek czuje się dowartościowany
”.
Pacjent Michał K. z Dzierżoniowa