Sukces w obszarze zarządzania bezpieczeństwem żywności

 SP ZOZ w Świdnicy może się pochwalić kolejnym sukcesem w obszarze zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Po raz drugi uzyskaliśmy certyfikat HACCP w zakresie transportu wewnętrznego i wydawania posiłków dla pacjentów szpitala.

Certyfikat jest dowodem na to, że:
– szpital posiada wdrożony, udokumentowany System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
– CAP/RCP,
– rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 w sprawie środków spożywczych.

Certyfikat ważny do 31.03.2015r.