Podziękowanie dla personelu Oddziału Neurologicznego

 Na ręce dyrektora wpłynęły podziękowania dla personelu oddziału neurologicznego.

„Od 13 do 15 stycznia 2010r. byłem pacjentem Oddziału Neurologicznego kierowanego przez Pana szpitala. Trafiłem do niego po nagłej interwencji Pogotowia Ratunkowego.

W ciągu trzech dni leczenia zetknąłem się praktycznie z całym personelem oddziału. Sposób pracy osób tam zatrudnionych budzi szczególne uznanie. Dlatego na Pana ręce składam najserdeczniejsze podziękowania za sposób sprawowania opieki nade mną (a zapewniam, że i nad innymi pacjentami, w imieniu których występować mi nie wypada).

 Niezwykle ciężka praca wykonywana jest na tym oddziale w sposób znakomity – tak w sensie organizacyjnym ( z punktu widzenia pacjenta wydaje się, że wszystko „dzieje się tam samo”), jak i w wymiarze ludzkim. Zwykła życzliwość, powszechny uśmiech i wyczuwalny, ciepły stosunek do pacjenta jest rzeczą bardzo trudną do osiągnięcia. W tym przypadku udało się to świetnie.

Szczególnie gorąco pragnę podziękować personelowi pomocniczemu Oddziału Neurologicznego. Mam na myśli pielęgniarki i salowe, które w wirze pracy nie zatraciły poczucia, że stykają się z ludźmi. Nawet jeśli wykonują powtarzalne i często kłopotliwe czynności. To rzeczywiście jest zespół fachowców tworzących solidną podstawę leczenia w Państwa szpitalu.

Bardzo, bardzo, dziękuję Krzysztof B”.