Konferencja podsumowująca projekt ?Platforma e-usług Szpitala Latawiec?

17 lipca 2018 r. w świdnickim szpitalu podsumowano realizację projektu pn. ?Platforma e-usług szpitala Latawiec?, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, oś priorytetowa nr 2 ?Technologie informacyjno-komunikacyjne?, działanie 2.1 ?E-usługi publiczne?, poddziałanie 2.1.4 ?E-usługi publiczne ? ZIT AW? (nr naboru RPDS.02.01.04-IP.03-02-048/15).