Relacja z konferencji podsumowującej projekt „Platforma e-usług Szpitala Latawiec”

17 lipca 2018 r. w świdnickim szpitalu podsumowano realizację projektu pn. „Platforma e-usług szpitala Latawiec”. Na konferencji, zorganizowanej specjalnie z tej okazji, na pytania dziennikarzy odpowiadali Grzegorz Kloc Dyrektor SPZOZ w Świdnicy, Adrian Szewczyk Dyrektor SPZOZ MOZ w Świebodzicach, Łukasz Czajkowski, Kierownik Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych i Projektów Rozwojowych SPZOZ w Świdnicy, Kierownik Projektu ze strony szpitala, Kamil Pękala, przedstawiciel firmy TDZ Technika dla Zdrowia, Inżynier Kontraktu oraz Wojciech Płoszczonka, przedstawiciel firmy GABOS Software Sp. z o.o., Kierownik Projektu ze strony Wykonawcy.

Zobacz relację z konferencji w regionalnych mediach:

Projekt obejmował w swym zakresie uruchomienie siedmiu e-usług m.in. e-podpis i e-wypis niezbędne do pełnego wdrożenia systemu elektronicznej dokumentacji medycznej, a także e-badanie i e-powiadomienie, dzięki któremu pacjenci będą mogli pobrać w domu wynik badania on-line, o czym zostaną poinformowani przez SMS. E-usługi uzupełnią moduły e-pralni, e-zgłoszenia (nowotworu złośliwego) oraz e-zdarzenia niepożądanego. Głównym Wykonawcą platformy było konsorcjum firm GABOS Software Sp. z o.o. oraz ASSECO POLAND S.A.

Wartość projektu wyniosła ogółem 3.422.772,95 zł z czego 2.905.340,16 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, oś priorytetowa nr 2 ?Technologie informacyjno-komunikacyjne?, działanie 2.1 ?E-usługi publiczne?, poddziałanie 2.1.4 ?E-usługi publiczne ? ZIT AW? (nr naboru RPDS.02.01.04-IP.03-02-048/15).

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych poprzez podniesienie efektywności procesów administracyjnych, realizowanych przez świdnicki szpital na rzecz mieszkańców aglomeracji wałbrzyskiej, a zwłaszcza mieszkańców powiatu świdnickiego. W celu osiągnięcia ww. celu zoptymalizowany został proces obsługi pacjenta, usprawniona zostala funkcja gromadzenia oraz dostępu do danych i informacji, a także poprawiona została efektywność funkcjonowania placówki.

W realizacji projektu w roli partnerów włączyli się SPZOZ MOZ w Świebodzicach, NZOZ ?Mieszko? Sp. z o.o. oraz PHUP ?MARCONI?.