Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu ogłasza konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej:

• Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
• Oddziału Onkologii Klinicznej

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), proszeni są o składanie dokumentów zawartych w Rozporządzeniu MZiOS z dnia 19 sierpnia  1998 r. (Dz. U. Nr 115 poz. 749 oraz z 2000 r. Nr 45 poz. 530) w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie pod adresem:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Leśna 27-29
58-100 Świdnica

Termin składania ofert do dnia 30.03.2012r.

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej …”

z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 60 dni od dnia zakończenia składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dyrektor Zespołu

ogłoszenie w pdf