Limit na badania Tomografii Komputerowej

INFORMACJA DLA PACJENTÓW
W związku z wyczerpaniem limitu przyznanego na badania tomografii komputerowej (TK) wykonywane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2009 r., pacjenci zgłaszający się na wykonywanie badań TK w trybie ambulatoryjnym, finansowanych przez NFZ zostaną wpisani na listę oczekujących, prowadzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Terminy badań będą wyznaczane odpowiednio na 2010 r. i ewentualnie dalsze okresy.

Jednocześnie informuję, że SP ZOZ w Świdnicy ponownie wystąpił do Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu o zwiększenie limitu przyznanego na badania TK w ramach umowy na 2009 rok.