Skierowanie do pracowni TK

Szanowni Państwo!

W związku z uruchomieniem świadczeń medycznych z zakresu diagnostyki obrazowej i radiologii (tomografia komputerowa) przekazujemy do wiadomości i stosowania:

Informację dla lekarzy kierujących pacjentów na badania z zastosowaniem podania środków kontrastowych.
Druk – „Skierowanie do Pracowni Tomografii Komputerowej”.
Druk – „Świadoma zgoda pacjenta na badanie diagnostyczne inwazyjne – tomografia komputerowa”.