Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego

Co roku, w ostatnią niedzielę września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego. W tym roku obchody przypadają 26 września.  Święto uchwaliła w 1958 r. Światowa Federacja Głuchych, a jego celem jest zwrócenie uwagi na problemy, prawa, obawy i osiągnięcia osób niesłyszących.

Na świecie jest około 70 milionów osób głuchych. Łącznie używają ponad 300 różnych języków migowych. Aż 80% osób głuchych mieszka w krajach rozwijających się i nie może liczyć na odpowiednie warunki do rozwoju. Tymczasem  edukacja i wsparcie są nieocenione. Warunkują one przyszłość osoby borykającej się z tą niepełnosprawnością.

Największą barierę dla osób niesłyszących stanowi nieznajomość języka migowego wśród większości społeczeństwa. Język migowy, który jest pierwszym i naturalnym sposobem komunikowania się osób niesłyszących sprawia, że grupa niesłyszących stanowi hermetyczną mniejszość językową. Polski Związek Głuchych, który zajmuje się problemami osób niesłyszących, za pośrednictwem licznych kampanii propaguje działania mające na celu popularyzację polskiego języka migowego oraz zachęca do jego nauki, aby w ten sposób przełamywać bariery komunikacyjne między osobami głuchymi i słyszącymi.

Wiele wybitnych postaci na przestrzeni wieków udowodniło, że ludzi głuchych lub niedosłyszących niewiele ogranicza. Do tego grona należą m.in. Ludwig van Beethoven, Francisco Goya, Thomas Edison.

Według szacunkowych danych liczba osób głuchych w Polsce to około pół miliona osób.

Źródło:

Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl)